30-års samlad erfarenhet av värmepumpar från olika märken

Mån-Fre: 07:00 - 17:00

Jour till 22.00

Kvalité med Lång Garanti

6 års trygghet

Kompressorgaranti

10 år

Varför värmepump?

Redo för Bergvärme?

Vi är auktoriserade återförsäljare och installatörer av det etablerade tyska kvalitetsmärket Vaillant. Låt oss på Bergvärmetjänst ge er tillgång till ett mer effektivt och energisparande värmesystem. Läs mer

Lång erfarenhet

Vi har mer än 30 års erfarenhet i branschen och har levererat fler än 2000 värmepumpar. Vi hjälper dig att att välja rätt värmepump utifrån dina behov, din budget och den miljö som din fastighet befinner sig i. Läs mer

Varför värmepump?

När du börjar fundera på att byta värmekälla och tankarna går mot att kanske välja en mer ren energikälla och samtidigt få ner dina uppvärmningskostnader och vill veta mer om vad det innebär, har vi här lite information hämtad från Svenska kyl & värmepumpsföreningen

Värmepumpen är en så kallad ren energikälla

Vår största energikälla är solen då den värmer upp både luften, jorden, berggrunden och vattnet m.m. Idag är det endast en pytteliten del av den energin (som dessutom är gratis) som tas till vara. För att få t.ex. en fastighet, stor eller liten, varm krävs energi och en värmepump har möjlighet att ge oss värme i vår vrå utan att ta så mycket av naturens resurser eller att smutsa ner miljön med farliga utsläpp. Och som en bonus på detta kan vi dessutom minska värmekostnaderna rejält – beroende på vilken den nuvarande värmekällan är, då värmeenergin pumpen använder för att värma vårt hus i grunden kommer från solen . och den har inget företag patent eller ensam rätt på.

Värmepumpen använder den värmeenergi som finns överallt omkring oss

Värmeenergi finns både här och där helt naturligt – det gäller bara att kunna ta hand om den utan att behöva använda allt för stora mängder energi utifrån, som direktverkande el etc. En värmepump kan lagra värmeenergi, oavsett om det handlar om värmeenergi i marken, i berggrunden, i luften, i grund- eller spillvatten, och sen transportera och omvandla den energin till värme i din fastighet.

Olika värmepumpar

Det finns flera olika värmepumpar – som tar till vara på olika energier i naturen. Vilken typ av värmepump och därmed även värmekälla som är lämpligast beror bl.a. på husets energibehov, vilket värmesystem som finns i den aktuella fastigheten och vilka förutsättningar som naturen runt huset erbjuder. Vilket som blir bäst där du bor kan vi på Bergvärmetjänst hjälpa till med – då vi har kunskap om olika faktorer som spelar in.

Värmepumpens värmefaktor avgör lönsamheten

Värmepumpen behöver elektrisk energi för att fungera – för att avge värmeenergi. Beroende på hur mycket energi pumpen kan avge i förhållande till hur mycket elektricitet den behöver får man fram en effekt – en så kallade värmefaktor. T.ex.

Värmefaktor 3 anger att 3 ggr så mycket energi som tillförs med el kan utvinnas som värmeenergi. med andra ord 2/3 erhålls “gratis” ur värmekällan.

OBS! Tänk på att värmefaktor kan anges med eller utan hjälpaggregat (pumpar mm) och vid olika temperaturer. Se upp vid jämförelser.

Ju lägre temperaturhöjningar, desto högre blir värmefaktorn, dvs. värmepumpar är effektivast i värmesystem som har låga temperaturer.

Effektbehov

Man kan mäta effektbehovet genom att mäta olje- och/eller elförbrukning. En förenklad schablon är att effektbehovet i kW, vid lägsta utetemperatur (årets kallaste dag), är tre gånger årsförbrukningen av olja, då huset ligger i Mälardalen. Har man förbrukat tre (3) m3 olja på ett år är effektbehovet tre gånger så stort, dvs. nio (9) kW.

Dimensionering av värmepumpar

Värmepumpen dimensioneras inte efter det högsta effektbehovet, eftersom detta är olönsamt. Större delen av året skulle pumpen få korta drifttider med många starter, vilket ger högt slitage, i stället för att gå kontinuerligt under längre perioder.

Om elförbrukningen för uppvärmning och varmvatten, i ett eluppvärmt hus, är 20 000 kWh, är det maximala effektbehovet ca 8 kW.

Erfarenhetsmässigt vet man att om dimensionering görs efter 50-70% av det högsta behovet, täcks ca 70-90% av hela årets energibehov, beroende på val av värmekälla.

Tillsatsenergi tas lämpligast från elpatroner eller från eventuellt befintlig värmepanna. Värme från värmepumpar är alltid lönsamma ur miljösynpunkt.

Val av värmepump

Värmepumpens värmefaktor

Faktorer som påverkar valet av värmepump och värmekälla är bland annat hustyp, husets energibehov och skick, belägenhet och värmesystem. Då man skall välja och dimensionera bör följande fakta finnas tillgängliga:

  • Husets storlek i kvm (totalt uppvärmd yta)
  • Energiförbrukning (el kWh, olja m3, ved m3; statistik över ett antal år är en fördel)
  • Husets byggår, ev tilläggsåtgärder
  • Ventilationsbehov och ventilationssystem
  • Tomtyta, markförhållanden och belägenhet
  • Husinnevånarnas antal och ålder

Nu är det dags för installatören att noga kontrollera så att allt fungerar samt att informera dig om hur du använder och tar hand om din värmepump. Det är även viktigt att du tillsammans med installatören fyller i garanti och försäkringspapper samt registrerar produkten.

För mer information och hjälp med val av värmepump

Kontakta närmaste SKVP-medlem. Här finns kunskap om systemval, komplettering av befintliga system samt blanketter för kalkyl och jämförande beräkningar.